Dodaj dobra
Witaj na Platformie

DODAJ DOBRA!

To przestrzeń dedykowana młodym, w której można szerzyć dobro zakładając własną zbiórkę pieniężną oraz korzystać z oferty szkoleniowej z zakresu fundraisingu i wolontariatu. Wspieramy inicjatywy na rzecz społeczeństwa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, sportu i edukacji. Zarejestruj się za darmo już dziś, aby skorzystać z pełnej oferty platformy!

Czy oprócz wpłaty na tę zbiórkę pragniesz także przekazać dowolną darowiznę na rzecz FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY?

TAK!Nie
Polak z Sercem & Fundacja Rajd Katyński
Godny pochówek dla 60 Polaków w Tyraspolu.

Wolontariusze ogólnopolskiej akcji „Polak z Sercem” organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) wraz z Fundacją Rajd Katyński (FRK) zapraszają do wsparcia wyjątkowej inicjatywy na rzecz godnego pochówku i upamiętnienia Polaków, ofiar stalinizmu, zamordowanych w latach 1936-38 w więzieniu-katowni NKWD w Tyraspolu (terytorium Naddniestrza/Mołdawii).


Jako młodzi wolontariusze akcji „Polak z Sercem” chcemy wraz z naszym partnerem Fundacją Rajd Katyński zjednoczyć się z tamtejszymi Polakami, wspólnie żegnając w sposób godnych przodków, którzy nigdy nie otrzymali szansy na indywidualny i imienny pochówek. Pragniemy uczynić to na dwa sposoby: wspierając finansowo inicjatywę oraz biorąc udział w Rajdzie Pamięci 2024 do Naddniestrza, który pozwoli na bezpośrednie spotkanie z miejscowymi oraz chwilę zadumy i modlitwy przy mogiłach poległych.

 

Dzieli nas granica, ale łączy polskość!

Już teraz DZIĘKUJEMY wszystkim DARCZYŃCOM wspierającym to ważne dzieło.

 

Cel zbiórki:

Wsparcie finansowe organizacji pogrzebu i tablicy nagrobnej dla szczątków 60 Polaków zamordowanych niewinnie w latach 30 XX w. przez NKWD w Tyraspolu. Inicjatywa wiąże się z dużymi kosztami, m.in.: koszt trumien, kompleksowe przygotowanie oraz organizacja zbiorowej ceremonii pogrzebowej, upamiętnienie w postaci pomników / tablic. Ekshumacje odbywające się na tych terenach w ostatnich latach dzięki staraniom miejscowych Polaków oraz katolickiej parafii, stale dostarczają wielu nowych informacji i przywracają imiona tysiącom osób, które od prawie 90 lat nie doczekały się godnego pochówku oraz upamiętnienia.

 

O Tyraspolu i Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej:

Naddniestrze ze stolicą w Tyraspolu (oficjalnie Naddniestrzańska Republika Mołdawska) jest regionem autonomicznym we wschodniej Mołdawii, który nie jest uznawany na arenie międzynarodowej za państwo. Do dziś zamieszkuje tam wielu Polaków, którzy dzięki staraniom i nieugiętej postawie swoich przodków posługują się językiem polskim, kultywują polską tradycję oraz jednoczą się we wspierającej się wzajemnie wspólnocie. 

 

Zapraszamy do zapoznania z ciekawym 15-minutowym reportażem na temat tego miejsca: Rybnica w Naddniestrzu - Największe skupisko Polaków w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej

 

O organizatorach zbiórki:

„Polak z Sercem” to akcja charytatywna organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, której celem jest pomoc Polakom zamieszkującym Kresy Wschodnie. Od 2018 r. niesie pomoc Rodakom z terenów m.in. Litwy, Białorusi oraz Ukrainy. Akcja w dużej mierze tworzona przez młodych wolontariuszy jest wyrazem solidarności i empatii wobec tych, którzy często nie otrzymują pomocy od miejscowych władz terytorialnych.

 

Strona internetowa akcji: LINK

"Polak z Sercem" na Facebook: LINK

"Polak z Sercem" na Instagram: LINK

 

Fundacja Rajd Katyński założona przez legendarnego śp. Komandora Wiktora Węgrzyna od lat organizuje rajdy motocyklowe oraz rożne ważne wydarzenia patriotyczne. Celem Fundacji jest odkrywanie i popularyzowanie prawdy historycznej, w szczególności o Kresach Wschodnich. Fundacja patronuje różnorodnym inicjatywom patriotycznym, w tym także od kilku lat akcji „Polak z Sercem.”

 

W ramach Fundacji działają zasłużeni Motocykliści Rajdu Katyńskiego, którzy całą swoją energię poświęcają na walkę o pamięć o Kresach RP, a w szczególności o Polakach zamordowanych przez sowieckich oprawców w Katyniu i innych miejscach kaźni Narodu Polskiego. Szczególnie ważnym aspektem działania Fundacji Rajd Katyński jest odwiedzanie dawnych ziem Rzeczypospolitej, poznawanie tych miejsc i ich często niełatwej historii, spotkania ze świadkami wielu tragicznych wydarzeń oraz ich potomkami. Fundacja szczególnie troszczy się o pamięć i tożsamość narodową. Dlatego też ważne jest godne upamiętnienie wszystkich poległych Polaków spoczywających na kresowych ziemiach. Fundacja stała się w pewnym sensie „instytucja pamięci”, która pragnie ocalić od zapomnienia tych, którzy już odeszli do wieczności.

 

Pani Iwona Węgrzyn-Bocheńska, córka Komandora Wiktora Węgrzyna działająca jako Prezes Zarządu Fundacji Rajd Katyński, przeznaczyła kwotę 10 tysięcy złotych na organizacje pochówku 60 Polaków zamordowanych przez NKWD w Tyraspolu w latach 30-tych XX wieku. Prawie po 90 latach pojawiła się wreszcie szansa na godny indywidualny pochówek i ceremonię pogrzebową.

 

Strona internetowa Fundacji: LINK

Fundacja na Facebook: LINK

Rajd Katyński na Facebook: LINK

Raj Katyński na Instagram: LINK

 

Zbiórka zakończona

4
Ostatnie wpłaty
Bogdan
+100.00
Dariusz
+300.00
Dariusz
+500.00
M
+10.00