Dodaj dobra
Witaj na Platformie

DODAJ DOBRA!

To przestrzeń dedykowana młodym, w której można szerzyć dobro zakładając własną zbiórkę pieniężną oraz korzystać z oferty szkoleniowej z zakresu fundraisingu i wolontariatu. Wspieramy inicjatywy na rzecz społeczeństwa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, sportu i edukacji. Zarejestruj się za darmo już dziś, aby skorzystać z pełnej oferty platformy!

DOBRE pytania – DOBRE odpowiedziDodaj Dobra

1. Czy korzystanie z Platformy Dodaj Dobra jest darmowe?

Tak - rejestracja, korzystanie z konta, prowadzenie zbiórek oraz branie udziału w szkoleniach w jest całkowicie darmowe.

 2. Kto może założyć zbiórkę na Platformie Dodaj Dobra?

Grupę docelową Platformy stanowią osoby w wieku 14 – 30 lat, jednakże zbiórki mogą założyć wszystkie osoby fizyczne bez względu na wiek, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, chcące podejmować działania charytatywne.

3. Na jaki cel można założyć zbiórkę na Platformie Dodaj Dobra?

Cele powinny być związane z młodzieżą oraz jej potrzebami, jednakże działanie można podjąć w zakresie m.in.: pomocy społecznej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, sportu lub edukacji. Cele zbiórek muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz wpisywać się w misję i cele statutowe „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”:https://fundacjadlamlodziezy.org/kim-jestesmy/nasz-cele/

Tutaj powinno byc zdjęcie

4. Czy organizator zbiórki może liczyć na wsparcie w trakcie jej trwania?

Tak – organizatorzy zbiórek oraz uczestnicy szkoleń mogą liczyć na stałe wsparcie ze strony Zespołu Platformy. 

5. Co zyskuje użytkownik po zarejestrowaniu się na Platformie?

Po rejestracji na platformie można założyć własną zbiórkę, uzyskać dostęp do bazy materiałów oraz organizowanych szkoleń, monitorować wpłacone przez siebie darowizny oraz zgłosić się na wolontariat. 

6. Czy wpłacanie środków na zbiórki organizowane na Platformie Dodaj Dobra jest bezpieczne?

Weryfikacja ze strony Zespołu Platformy : wszystkie zbiórki przed publikacją są weryfikowane przez Zespół Platformy, a ich organizatorzy zobowiązani do sprawozdania swoich działań FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY oraz późniejszego udokumentowania rozdysponowanych środków. Całkowita odpowiedzialność za opublikowaną treść i jej prawdziwość spoczywa jednak na Organizatorze zbiórki. 

Gromadzenie środków: w trakcie trwania zbiórek dokonywane wpłaty nie trafiają bezpośrednio na konto Organizatora – są mu wypłacane przez FDM dopiero w momencie zakończenia zbiórki i dopełnienia formalności.

Płatności elektroniczne: płatności na Platformie odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego serwisu płatności online Tpay, należącego do Krajowego Integratora Płatności S.A .: