Dodaj dobra
Witaj na Platformie

DODAJ DOBRA!

To przestrzeń dedykowana młodym, w której można szerzyć dobro zakładając własną zbiórkę pieniężną oraz korzystać z oferty szkoleniowej z zakresu fundraisingu i wolontariatu. Wspieramy inicjatywy na rzecz społeczeństwa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, sportu i edukacji. Zarejestruj się za darmo już dziś, aby skorzystać z pełnej oferty platformy!

23-12-2022

165

Projekty, dotacje, granty... co powinieneś o nich wiedzieć?

Czy zastanawiałeś się, jakie są dostępne formy wsparcia finansowego dla Twojej organizacji? Przygotowaliśmy dla Ciebie trzy propozycje.

Czym jest projekt? 

Skrupulatnie rozpisanym i zaplanowanym działaniem oraz naszym warsztatem pracy. Przedstawia zmiany, jakie zamierzamy przeprowadzić i narzędzia, z jakich skorzystamy w trakcie realizacji celów. Dobrze przygotowany projekt jest podstawą do złożenia wniosku. 

Czym jest dotacja? 

Przekazanie środków finansowych na realizację zadań publicznych, w dwóch kategoriach:

a) Powierzenie - oznacza sfinansowanie całkowitych kosztów na realizację zadań publicznych.

b) Wsparcie - oznacza częściowe dofinansowanie na realizację zadań publicznych.

Czym jest grant?

Środki finansowe, przeznaczone na opłacenie kosztów działalności badawczej. Otrzymane finansowanie można przeznaczyć na różne cele m.in.: zakup sprzętu, koszty podróż itp.

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ?

Znajdź konkursy, które mogą być organizowane przez np. firmy, fundacje korporacyjne, administrację rządową czy samorządy. Skorzystanie z takiej formy dofinansowania, wiąże się z przygotowaniem projektu, czyli pakietu zawierającego wniosek, oferty i list intencyjny.

Zwróć uwagę na informację zawarte w ogłoszeniu o konkursie m.in.: 

- jakim terminie i gdzie składa się dokumenty,

- kto może wziąć udział w konkursie,

- jakie są tematy projektu i czy odpowiadają celom statutowym Twojej organizacji,

- dodatkowe szczegółowe wytyczne znajdziesz na stronie organizatora.

Po złożeniu dokumentów, wniosek poddany zostanie ocenie, która składa się z dwóch kroków:

1. oceny formalnej – na tym etapie sprawdzona zostanie terminowość złożenia wniosku oraz czy posiada niezbędne załączniki, podpisy.

2. oceny merytorycznej - czyli sprawdzenie, czy projekt jest zgodny z założeniami oraz czy posiada atrakcyjne i innowacyjne działania.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Przygotowanie projektu może wydawać się trudnym zadaniem, ale czy na pewno? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę pisząc nowe projekty.

Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytania m.in.:

- Dlaczego i jak chcemy zrealizować projekt?

- Kiedy będziemy go realizować i jakie koszty się z nim wiążą?

- Kto zostanie zaangażowany w jego realizację i co uzyskamy na koniec realizowanego projektu?

Gdy już sobie odpowiemy na powyższe pytania, możemy przystąpić do wyróżnienia kilku elementów, które ułatwią nam proces napisania projektu m.in.:

- opisanie głównych i szczegółowych celów,

- określenie działania i zastosowania metod pracy,

- ustalenie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (osobowe - zespół i podmiotowe - np. pomieszczenia),

- rozpisanie harmonogramu działań,

- opracowanie budżetu i szczegółowego kosztorysu,

- przeanalizowanie rezultatów, a w tym m.in. określenie liczby godzin szkoleń, działań medialnych itp.

Początki nie są łatwe, ale wierzymy w Wasze możliwości! 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Każdy projekt powinien zostać podsumowany, co oznacza, że wszystko to, co zostało opisane w umowie, musimy sprawozdać (rozliczyć się z wykonanych zadań lub wykorzystanych finansów).

Sprawozdanie możemy podzielić na dwie kategorie, następnie jednostka sprawdzająca weryfikuje ich realizację i rezultaty:

1. Merytoryczna, a w niej m.in.:

- cele i harmonogram, 

- rezultaty ze wskaźnikami, w tym opis adresatów,

- opis wkładu rzeczowego, osobowego oraz wskazanie podmiotów niebędących stroną umowy.

2. Finansowa, a w niej m.in.:

- sprawdzenie zgodności kwot na sprawozdaniu z kosztorysem,

- udział dotacji (procentowy),

3. Wykaz rachunków i faktur, a w tym:

- zgodność terminów wydatków z datą realizacji zadań oraz określeniem rodzaju kosztów,

Bardzo ważne jest, aby sprawozdanie wykonać w terminie określonym w umowie.